"Premiär för ny pendelbåt mellan Ålstäket på Värmdö och Strömkajen"

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/premiar-for-ny-pendelbat-mellan-alstaket-pa-varmdo-och-stromkajen

"Änkornas hus blir chict hotell på Södermalm"

https://www.svd.se/a/nQ5jd5/ankornas-hus-blir-chict-hotell-pa-sodermalm

"hagastaden,våran östersjön"

https://www.youtube.com/watch?v=UHSl_geRVRI&t=1s

"  den 2 november, är det Tobiasdagen. Då uppmärksammas det svenska stamcellsregistret och vikten av att fler registrerar sig."

https://www.regionstockholm.se/nyheter/2023/11/tobiasdagen---radda-liv-genom-att-registrera-dig/

"Östersjöns första marina nationalpark på gång"

https://www.havet.nu/ostersjons-forsta-marina-nationalpark-pa-gang