Hangö under fortsättningskriget


https://yle.fi/a/7-887133

Vändpunkterna i Hangö stads 150-åriga historia – se YLES skatter ur arkivet

https://svenska.yle.fi/a/7-10049132