Många städer som av ovetande människor klassifieras som små städer är egentligen metropoliter! En av dessa städer är Lovisa! Lovisa har stor betydelse i Sveriges försvar mot Ryssland därför byggdes Svartholm! Besöker man gamla gravgården i Lovisa kan man se att staden hade många ryssar samt tyskar som invånare.Judar har länge bott i Lovisa. Stadens arkitekt är imponerande pga dess berömda arkitekt. Lovisa är en sjöstad som möjliggjorde en livlig kontakt med omvärlden sjövägen. Edith Södergran skapade sina dikter här. Lovisa var en duktig båtbyggarstad.Lovisa bidrog tidigt till en välfungerande banksystem i Finland.

Spelmansstämman i Lovisa 2016


https://www.youtube.com/watch?v=A3Xqe1fOy3k