Transnationel institut

Transnationel institut

Har just fått veta om transnationel institut med huvudkontor i Amsterdam. Låter lovande